Přišel onehdá nápad zpívat na nedělní bohoslužbě chválu The Earth Is Yours od skupiny Gungor. A protože jsme chtěli zpívat v češtině, vznikl tento proto-překlad. Nyní jej tedy dáváme volně k dispozici i k použití, pokud by jej někdo chtěl využít. Za text jsme vděčni bratru Michalu Vašinovi, jemuž dal Pán Bůh na srdce následující slova.

 

Země je Tvá

1.
Když Tvůj hlas zahřmí, duby se kroutí,
cedry se v lesích k zemi hroutí.

Když k vodám kráčíš, radostí zurčí,
v hlubinách vzniká píseň tvůrčí.


Ta zní a stoupá k Tobě výš:

Ref.:
Svatý, svatý, svatý, Pane náš,
země je Tvá (a zpívá).


2.
Když Tvůj hlas zahřmí, pouště se svíjí
a velehory strach ubíjí.

Když lid Tě spatří, píseň Ti složí,
na polích jásá tvorstvo Boží.


Ta zní a stoupá k Tobě výš,
kéž nás vyslyšíš.

Ref.

--------------------------

Originál: Gungor – The Earth Is Yours
Odkazy: Ž 29, Ž 96