Z důvodu omezení délky příspěvky to nejde dát na zeď, tak to aspoň píchnu sem, pár myšlenek třeba někomu přijde vhod.

Jde o reakci či zamyšlení se nad myšlenkami z článku na Christnet.cz (http://www.christnet.cz/clanky/5388/dukaz_boha_jako_prvni_priciny_je_nevyvratitelny.url)

 

1. "Jak tedy podle Vás dopadá srovnání ateismu a teismu?
(...)
Jaké je skóre na poli důkazů? Ateisté se v posledku opírají o materialistickou filosofii. Její hlavní tezi o totožnosti skutečnosti a hmotné skutečnosti, musí vzít kritické myšlení zpočátku jako hypotézu. Jak ji materialisté dokazují? Prostě nijak. Věří v ní zcela dogmaticky."

-> Doteď mě vlastně nenapadlo, že názor, že hmotná skutečnost je ta jediná a konečná skutečnost a nic dalšího okolo (např. duchovního) už není, je vlastně taky jen víra, protože ji nelze podepřít důkazem - nebyly vyvráceny všechny ostatní hypotézy. Je-li to tedy jen víra, pak už je spíš otázka, jestli je pravděpodobnější hypotéza o prvotní příčině něčím/někým nehmotným, nebo hypotéza o zákonu akce a reakce, který v tomto čistě hmotném světě vlastně platí od nekonečna.

 

2. "Jak byste se zachoval, kdybyste zjistil, že Vaše víra odporuje vědeckým poznatkům?
Kdyby moje víra skutečně odporovala skutečně vědeckým poznatkům, pak bych ji musel opustit. Není to racionalistická zpupnost? Myslím, že ne. Kolize pravdy s jejím opakem by měla být řešena vždy ve prospěch pravdy. Ta totiž vyjadřuje stvořenou realitu, o níž vždy běží, a která jako taková nemůže odporovat Bohu. Ten také netvoří žádné hegeliánské rozpory. Proto odmítnutím opaku objektivně evidentní pravdy stojíme vždy na straně Boží. A o to by přece mělo v životě jít přednostně. Nebo snad ne?"

-> Napadlo mě, že ono biblické "poznávej pravdu" se vlastně nemusí vztahovat jen ke správné teologii, ale i ke správnému poznání o tomto světě, protože i ten referuje dle Písma o Bohu. Možná tedy daleko větší výzva než snažit se vyvrátit vědecký empirický pohled na stvoření světa (který vůbec neříkám, že je pravdivý, ale zatím to tak docela vypadá) a dokázat tím platnost doslovné Bible je pokusit se uchopit biblické stvoření jako interpretaci odpovídající aktuálnímu vědeckému poznání. Vykročit ve víře/vírou do neznámých hlubin Boží nekonečnosti k poznání pravdy o skutečnosti. Nikoliv přizpůsobit teologii vědě, nýbrž snažit se pochopit biblické obrazy ve světle novinek, které máme z oblasti vědy. Asi jako když jsme zjistili, že "zlý duch" z Markova evangelia (http://biblenet.cz/app/b/Mark/chapter/9#v20) je vlastně epilepsie. Je to jen vědecké popsání biblického obrazu, na jeho teologické pravdivosti to však vůbec nic nemění. Možná je tak evoluce vědeckým popsáním úžasného obrovského plátna plného barev jménem stvoření, které Bůh započal malovat "přede všemi věky".

(Zkopírováno z originálu na FB.)